Īpaši piedāvājumi
Zalinasanas prasibu izpildei

JAUNUMS!

Īpaši zālaugu sēklu maisījumi zaļināšanas prasību izpildei.

 

 

Sekojot līdzi jaunajām likumdošanas prasībām un klientu pieprasījumam, šogad sākam piedāvāt dažādu sugu starpkultūru maisījumus, kuri paredzēti augsnes dziļirdināšanai un bagātināšanai ar slāpekli un organiskām vielām.


ZĀLAUGU SĒKLU MAISĪJUMI ZAĻINĀŠANAS PRASĪBU IZPILDEI:

 

  • Zaļai zemei S: starpkultūru maisījums, atbilstoši MK noteikumu Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem" 116. punkta 116.9 apakšpunktam. Sēja ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. septembrim. Sējums jāsaglabā vismaz līdz kārtējā gada 31. oktobrim, un šajā laika posmā netiek lietoti ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi.
  • Zaļai zemei S1: maisījums augsnes dziļirdināšanai. Sastāvā esošajam eļļas rutkam ir viena no visdziļākajām sakņu sistēmām /līdz 2 m/, baltām sinepēm līdz 1,5 m.
  • Zaļai zemei S2: maisījums ar augstu tauriņziežu saturu augsnes bagātināšanai ar slāpekli.
  • Zaļai zemei S3: maisījums bez krustziežiem.

 

Maisījums Zaļai zemei S1 Zaļai zemei S2 Zaļai zemei S3

 

Sastāvs

Eļļas rutks        30 %

Baltās sinepes   20 %

Viengad. airene 15 %

Dzeltenie zirņi   35 %


Eļļas rutks          25 %

Baltās sinepes    10 %

Griķi                  15 %

Vasaras vīķi        35 %

Dzeltenie zirņi    15 %

Griķi                   40 %

Viengad. airene   15 %

Facēlija               5 %

Vasaras vīķi         25 %

Dzeltenie zirņi      15 %

Izsējas norma


10 – 20 kg/ha

15 – 20 kg/ha

15 – 25 kg/ha

Cena EUR/kg

(ar PVN)

1.95

 

1.55


1.85

 

 

 

ZĀLAUGU SĒKLU MAISĪJUMI ZAĻINĀŠANAS PRASĪBU IZPILDEI:

 

  • Zaļai zemei N:  maisījums ar slāpekli piesaistošiem kultūraugiem, atbilstoši MK noteikumu Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem" 116.8. apakšpunktam: maisījumi, kas veidoti no slāpekli piesaistošajiem kultūraugiem ar graudaugiem vai stiebrzālēm, ja slāpekli piesaistošo kultūraugu īpatsvars pēc sēklas masas, augu skaita vai to zaļmasas ir lielāks par 50%.
  • Zaļai zemei N1: maisījums ar sarkano āboliņu kombinētai izmantošanai – pirmais pļāvums zaļmasai vai skābbarībai (tranšejās), atālus var izmantot pļaušanai vai ganīšanai.
  • Zaļai zemei N2: maisījums vieglām minerālaugsnēm.
  • Zaļai zemei N3: maisījums ar augstu lucernas īpatsvaru pļaušanai zaļmasai/skābbarībai (tranšejās).

 

Maisījums

Zaļai zemei N1

Zaļai zemei N2

Zaļai zemei N3

Sastāvs

Sarkanais āboliņš   50 %

Baltais āboliņš        5 %

Pļavas auzene        20 %

Hibrīdā airene        15 %

Ganību airene        10 %

Sarkanais āboliņš   20 %

Esparsete              20 %

Vasaras vīķi           15 %

Timotiņš                25 %

Pļavas auzene        20 %

Sarkanais āboliņš    5 %

Lucerna                  60 %

Pļavas auzene         10 %

Hibrīdā airene          25 %

Izsējas norma

20 kg/ha

30 – 35 kg/ha

20 kg/ha

Cena EUR/kg      (ar PVN)

4,50

2,95

5,09

Mūsu rekvizīti šeit »
SIA "Latvijas Šķirnes Sēklas", Rīga, Struktoru iela 14a
Tālr.: 67551834, Fakss: 67552633, e-pasts: seklas@seklas.lv
© SIA Latvijas Šķirnes sēklas 2013
Lapas karte »