LLU Zemkopības institūta rīkotajās lauku dienās Skrīveros, 15.jūlijā bija iespēja iepazīties ar dažādu zālaugu sugu un šķirņu maisījumiem, vērtēt to zelmeņus pirmajā lietošanas gadā. Sēklu maisījumi, kuros dažādās proporcijās iekļautas atšķirīgu tauriņziežu sugas, tika sēti pagājušā gada augusta vidū. Izmēģinājumos izmantotos zālāju sēklu maisījumus lopbarības ražotājiem gan intensīvai pļaušanai, gan ganīšanai piedāvā SIA Latvijas Šķirnes Sēklas. 

Vērtējot zālāju zelmeņus jāsecina, ka:

  • daudzgadīgos zālaugu maisījumus var sēt visu vasaru, līdz pat augusta otrajai dekādei. Galvenais, lai līdz veģetācijas sezonas beigām iesētais zālājs paspētu iesakņoties un nostiprināties, lai veiksmīgi pārziemotu. Pēdējo gadu garie, siltie rudeņi Latvijā ir īpaši labvēlīgi zālāju ierīkošanai vasaras beigās. Zālāju sēja vasaras beigās dos iespēju nākamā gadā iegūt pilnvērtīgu zāles ražu;     
  • zāles ražas ir augstas – jau uz šo brīdi iegūtas 7.8 līdz 9.1 t/ha sausnas pļaujamajiem zelmeņiem divos pļāvumos un 6.6 līdz 7.3 t/ha ganāmajiem zelmeņiem trīs pļāvumos. Šī gada aukstais pavasaris atšķirīgi ietekmējis stiebrzāļu un tauriņziežu attīstību. Stiebrzāles pavasarī attīstījās daudz straujāk par tauriņziežiem. Aukstais pavasaris, iespējams apvienojumā ar pavēlo sēja nedaudz ietekmējusi tauriņziežu īpatsvaru zelmenī. 

 

 

Salīdzinājumam agri pavasarī tika iesēts arī daudzgadīgo zālaugu maisījums ar viengadīgo aireni, lai vērtētu iespēju nodrošināt zāles lopbarību jau sējas gadā. Šogad pavasaris bija pavēss, zālaugi dīga lēnām, bet arī šim maisījumam jau ir veikti divi pļāvumi un iegūtas vidēji 4.1 t/ha sausnas. Tas uzskatāmi parāda, ka, izvēloties attiecīgu sugu sastāvu, zālaugu maisījumus lopbarībai var sēt no agra pavasara līdz pat rudenim.  Sezona rit pilnā sparā, atāli intensīvi aug, plānojam šogad veikt vēl vienu līdz trīs pļāvumus (atkarībā no zelmeņa tipa un laika apstākļiem). Zelmeņiem vērtēsim ne tikai sausnas ražas, bet arī kvalitāti, ziemcietību, noturību zelmenī, kā arī tauriņziežu un stiebrzāļu īpatsvara izmaiņas sezonas un lietošanas gadu gaitā. Interesenti tiks regulāri informēti par iegūtajiem rezultātiem.

 

Mg.agr. Sarmīte Rancāne

LLU Zemkopības institūts