Sausā un karstā 2018.gada sezona daudziem lauksaimniekiem radīja grūtības sagatavot lopbarību pietiekamā daudzumā. Zālāju zelmeņi ir cietuši no sausuma, un arī 2019.gada sezonā to produktivitāte var būt zemāka. Ņemot vērā šos apstākļus - šogad esam radījuši jaunus sēklu maisījumus - ātras un kvalitatīvas lopbarības ieguvei. Tie nodrošinās zaļbarību, skābbarību un sienu jau sējas gadā!


Jaunie maisījumi ir izveidoti, balstoties uz mūsu pieredzi, gatavojot speciālos maisījumus individuāliem klientiem, kuriem nepieciešama lopbarība jau sējas gadā. Pēdējo trīs gadu laikā esam pārliecinājušies par šādu maisījumu labo produktivitāti ražošanas apstākļos Latvijā. Kopējā produktīvā ilggadība šiem zelmeņiem būs 3-4 gadi. Pateicoties sastāvā iekļautai viengadīgai airenei un hibrīdai airenei, tie nodrošina ne tikai augstu zaļās masas ražu, bet arī ļoti labu lopbarības kvalitāti. Visos gados var iegūt trīs ražas no viena lauka.