Latvijas Šķirnes Sēklas filiālēs un internetveikalā Jūs varat iegādāties dažādus zālāju sēklu maisījumus pļaušanai un ganību ierīkošanai kā arī atsevišķas zālaugu sugas. Zālāju sēklas nav kodinātas, tādēļ tās var izmantot sēšanai arī bioloģiskās saimniecības, saņemot speciālu atļauju Valsts Augu Aizsardzības Dienesta (VAAD).

Kā rīkoties?

Lai saņemtu atļauju:

1. ir jāaizpilda un jāiesniedz iesniegums VAAD par konvencionālo zālāju sēklu izmantošanu bioloģiskajā lauksaimniecībā:

  • Iesniegumu forma - paraugs šeit >>
  • VAAD sagatavots ceļvedis atļaujas saņemšanai šeit >>

2. Kopā ar minēto iesniegumu būs jāsamaksā Valsts nodeva par iesnieguma izskatīšanu. Tā šobrīd ir 7,11 EUR par katru sugu vai par katru maisījumu (nav jāmaksā par katru maisījumā esošu sugu), kuram prasiet atļauju.

 Maksājuma rekvizīti valsts nodevas samaksai:

  • Saņēmējs: Valsts kase
  • Reģistrācijas Nr. 90000050138
  • Konta Nr. LV37TREL1060160919900
  • Banka: Valsts kase
  • BIC kods: TRELLV22
  • Piezīmes: Ieņēmumu klasifikācijas kods 9.1.9.9.
  • Mērķis: Par atļaujas izsniegšanu veģetatīvā pavairošanas materiāla un sēklu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, ja šis materiāls un sēklas nav iegūtas, izmantojot bioloģisko lauksaimnieciskās ražošanas metodi

Kad saņemsiet VAAD atļauju, tā tiks publicēta VAAD mājas lapā.

Droši sazināties ar Latvijas Šķirnes Sēklu komandu, lai iegādātos Jums nepieciešamo sēklu maisījumu.