Lauksaimnieku interese par lucernas audzēšanu un tās sēšanu tīrsējā ir gana liela, tādēļ lūdzām Dr.agr. Sarmīti Rancāni padalīties ar svarīgākajiem priekšnosacījumiem lucernas sēšanai un audzēšanai Latvijas apstākļos.

Vispirms ir jānovērtē augsnes apstākļi!

Lucerna ir prasīgs kultūraugs, tā necieš skābas augsnes. Ja augsnes pH ir zem 6.2 (pH KCl<6.2), lucernu nav vērts sēt – tā nīkuļos, būs mazražīga, ātri izretosies un neattaisnos uz to liktās cerības. Savukārt labi iekultivātās, trūdvielām bagātās karbonātu augsnēs lucerna nodrošinās augstas un kvalitatīvas zaļmasas un sausnas ražas, aktīvi saistīs atmosfēra slāpekli un, izmantojot atbilstošu agrotehnisko pasākumu kompleksu, labi saglabāsies zelmenī – vidēji 4 līdz 6 gadus.

Lucernas dziļā sakņu sistēma garantē lucernas ataugšanu arī sausākās vietās un sezonās, nodrošinot vienmērīgu ražas ieguvi visas sezonas garumā. Parasti Latvijas apstākļos lucerna dod 3-4 pļāvumus. Svarīga ir arī šķirnes izvēle, ir ātraudzīgākas un prasīgākas šķirnes un ir nosacīti pieticīgākas, kuras parasti ataug nedaudz lēnāk.

Der atcerēties, ka lucerna ir siltummīle, vislabāk tā augs saulainās, siltās vietās. Ideāli, ja to var izvietot dienvidu nogāzēs, ņemot vērā, ka katrs slīpuma grāds dienvidu virzienā nosacīti pārvieto platību 100 km uz dienvidiem.

Pirms sējas lucernas sēklas vēlams apstrādāt ar gumiņbaktērijām, tas veicinās straujāku lucernas augšanu un attīstību. Taču apstrāde ar gumiņbaktērijām lucernai nav obligāta, sevišķi platībās, kur tā jau ir augusi iepriekš.

 

Ka jāzina par lucernas pļaušanu?

Lai lucernas zelmeņi neizretotos, svarīgi ievērot dažus pamatprincipus:

  1. Lucernu nedrīkst pļaut pārāk zemu! Vēlamais pļaušanas augstums 6-8 cm vasarā un 8-10 cm rudenī. Pārāk intensīva un zema pļaušana/noganīšana (zem 5-6 cm) novājina augu sakņu sistēmu un iznīcina daļu ataugšanas pumpuru, kā rezultātā samazinās ataugšanas intensitāte, zelmenis izretojas, ieviešas mazvērtīgi augi.
  2. Vienu reizi sezonā (parasti 2. vai 3. pļāvumam) lucernai ir jāļauj izveidot ziedpumpurus, veicot pļaušanu pilnas pumpurošanās - ziedēšanas sākuma fāzē. Tas sekmē augu nostiprināšanos un blīva zelmeņa veidošanos.
  3. Lucernu jāizvairās pļaut septembrī, kad saknēs pastiprināti tiek uzkrātas augu barības vielas sekmīgai ziemošanai un intensīvai ataugšanai pavasarī.

 

Ļoti svarīgs ir sabalansēts augu barības elementu nodrošinājums!

Sevišķi svarīgs ir kālija (K) un fosfora (P) nodrošinājums. Ar 1 tonnu sausnas lucerna no augsnes iznes aptuveni 27 kg N; 6 kg P2O5; 25 kg K2O. Izvērtējot augsnes agroķīmiskos rādītājus, izvēlas atbilstošas mēslojuma normas, kas ļauj iegūt augstas ražas un saglabāt augsnes auglību.

Jāatceras, ka lucerna ir tauriņziedis, kura simbiozē ar uz saknēm mītošajām gumiņbaktērijām saista atmosfēras slāpekli (N). Tādā veidā lucerna nodrošina ar šo vērtīgo barības elementu pati sevi un bagātina augsni. Tāpēc lucernas zelmeņos nav lietderīgi lietot augstas N mēslojuma devas (virs 60 - 80 kg/ha N). Augsta N mēslojuma ietekmē samazinās lucernas konkurētspēja un ilggadība, un lucerna no N saistītājas pārvēršas par N patērētāju. Tas nav racionāli, tādā veidā tiek pazaudētas lucernas priekšrocības. 

P un K lieto rudenī vai agri pavasarī, saistīgākās augsnēs P mēslojumu var lietot krājumā vairākiem gadiem. Nedrīkst lietot N mēslojumu vasaras beigās! Tas nedos cerēto efektu, tikai samazinās lucernas ziemošanas spējas un ilggadību.

Vēl būtiski pievērst uzmanību cietajām sēklām, kuras sadīgst lēnāk, nereti tikai nākamajā sezonā! Ja ir liels to īpatsvars, ir jāpalielina izsējas norma, lai jau sējas gadā veidotos blīvs, konkurētspējīgs zelmenis.

Izsējas norma lucernai tīŗsējā vidēji ir 20 kg/ha.

Lucernas sēklas jau apstrādātas ar nitragīnu var pasūtīt arī www.seklas.lv.