Kukurūzas klimata un augsnes prasības. Faktori, kuriem jāpievērš uzmanība, izvēloties audzēt kukurūzu.

 

Latvijā jau sen esam novērtējuši kukurūzas galvenās priekšrocības – dod augstas ražas un nodrošina skābbarību ar augstu enerģētisko saturu. Tomēr kukurūzas izaudzēšana līdz kvalitatīvas ražas ieguvei, vēl aizvien ir izaicinājums lauksaimniekiem. Pirmais uzdevums, ko risināt, ir savai saimniecībai atbilstošu kukurūzas hibrīdu izvēle.

Kukurūza ir dienvidu izcelsmes augs, un Latvijā galvenais tās audzēšanu ierobežojošais faktors ir nepietiekams siltums. Ar otru galveno problēmu – nepietiekamu mitrumu mēs saskarāmies tikai šovasar. Selekcionāri strādā, lai pilnveidotu kukurūzas izturību pret nelabvēlīgiem klimatiskiem apstākļiem, paaugstinot tās aukstumizturību un sausumizturību.

Tagad ir pieejams pietiekami plašs kukurūzas hibrīdu klāsts ar saīsinātu veģetācijas periodu. Vispārīgs kukurūzas agrīnuma rādītājs ir FAO skaitlis. Precīzāk to raksturo katram hibrīdam nepieciešamā aktīvo temperatūru (diennakts vidējā temperatūra, ja tā pārsniedz 10 oC) summa. Latvijā kukurūzas audzēšanai minimālā nepieciešamā aktīvo temperatūru summa ir  1900 līdz 2000 oC (periodā no 1. maija līdz 30. septembrim).  Šāda norma tiek arī sasniegta praktiski katru sezonu, arī ļoti vēsajā 2017.gada vasarā.

 

Selekcionāru sniegtajā informācijā tiek norādīts, ka agrīniem hibrīdiem (ar FAO 180 -190), nepieciešamai minimālajai aktīvo temperatūru summai skābbarības ieguvei jāsasniedz 1400 – 1500 oC. Vidēji agrīniem hibrīdiem (ar FAO 200 - 240), tā pieaug līdz 1600 – 1700 oC. Protams, šie rādītāji var variēt, un arī katrā valstī hibrīda īpašības var izpausties atšķirīgi. Tāpēc nepieciešams katru jaunu hibrīdu pārbaudīt vietējos audzēšanas apstākļos.

Latvijā vairākums audzētāju izvēlas agrīnos hibrīdus – ar FAO līdz 200, bet pieredze rāda, ka arī vēlīnāki hibrīdi – ar FAO 240 (piemēram Cebir) un augstāk, dod labas ražas pat tādās vēsās sezonās kā 2017.gadā. Šogad pēc aukstā ieriekšējā gada, vairums saimniecību deva priekšroku agrīnām šķirnēm ar FAO līdz 190. Taču siltajā vasarā ieguvēji bija audzētāji, kuri bija sējuši vēlīnākus hibrīdus (ar FAO240 un augstāk). Tā kā laika apstākļus nākamai sezonai nevaram paredzēt, mēs audzētājiem iesakām izvēlēties vismaz divus, dažāda agrīnuma hibrīdus. Savukārt saimniecībām ar lielām kukurūzas sējumu platībām būtu jāizvēlas plašāks agrīnuma intervāls, lai pagarinātu kukurūzas novākšanas periodu. Optimāli būtu kukurūzas sējumus kombinēt no ļoti agriem hibrīdiem (ar FAO zem 190), agriem hibrīdiem ar FAO200 līdz FAO220, kā arī vēlākiem ar FAO230 un augstāk.            

 

Tā kā Latvijā līdz 2018. gada vasarai,  nepietiekams mitrums audzēšanas sezonā nav bijis aktuāls, tad par kukurūzas sausumizturību līdz šim neesam interesējušies, ne arī īpaši uzsvēruši.  Mūsdienās praktiski visi piedāvātie kukurūzas hibrīdi ir ar labu sausumizturību. Kā varējām pārliecināties šovasar, kukurūzas sējumi veiksmīgi pārcieta sausuma periodu, un atsākoties nokrišņiem turpināja attīstīties. Protams, hibrīdi var atšķirīgi reaģēt uz stresa faktoriem – daži to skaidri parāda ar “pīķveidīgi saritinātām” lapām. Citi stresu pārcieš labāk – bez redzamām vizuālām pazīmēm.

No mūs piedāvātiem hibrīdiem ar īpaši labu izturību pret stresa faktoriem (sausums, herbicīdu lietošana)  izcēlās hibrīdi Cekob, Cefox, Cester un Codinan.

 

Kukurūzas audzēšanai vispiemērotākās ir labi iekultivētas, ar organiskajām vielām bagātas smilšmāla vai mālsmilts augsnes. Kukurūza slikti aug sablīvētās, kā arī smagās mālainās augsnēs. Arī sausas, smilšainas augsnes nav labākā izvēle kukurūzas audzēšanai. Kukurūzas selekcija noris strauji – katru gadu tiek piedāvāti jauni hibrīdi. Lai noteiktu hibrīda piemērotību audzēšanai konkrētā augsnē, nepieciešami daudzgadīgi izmēģinājumi, un ne visi selekcionāri nodrošina šādu  informāciju. Tā kā Latvijā smagākas, mālainas augsnes, kā arī nabadzīgas smilšainas augsnes ir bieži sastopamas, īpaša uzmanība jāpievērš hibrīdu augsnes prasību noskaidrošanai.

Daudzgadīgā pieredze izmēģinājumos un ražošanas apstākļos Latvijā, kā arī sadarbība ar selekcionāriem, mums dod iespēju piedāvāt kukurūzas hibrīdus, kas piemēroti audzēšanai mazāk labvēlīgās augsnēs. Smagākas, mālainās augsnēs sevi labi ir pierādījuši hibrīdi Cekob, Cefox, Cebir un Codinan. Savukārt, smilšainās augsnēs lieliski aug Zeta un Cester.     

 

 

Turpinājumā mūsu mājas lapā seko līdzi informācijai arī par:

 

 

Sēsim un augsim!