Latvijas Šķirnes Sēklas filiālēs un internetveikalā Jūs varat iegādāties dažādus zālāju sēklu maisījumus pļaušanai un ganību ierīkošanai. Zālāju sēklas nav kodinātas, tādēļ tās var izmantot sēšanai arī bioloģiskās saimniecības, saņemot speciālu atļauju Valsts Augu Aizsardzības Dienesta (VAAD).

  • Lai saņemtu atļauju ir jāaizpilda iesniegums VAAD par konvencionālo zālāju sēklu izmantošanu bioloģiskajā lauksaimniecībā un jāiesniedz līdz esošā gada 15.jūnijam. Iesniegumu forma:

bio-atlauja-veidlapa.doc

  • Kopā ar iesniegumu būs jāsamaksā Valsts nodeva par iesnieguma izskatīšanu. Tā šobrīd ir 7,11 EUR par katru sugu vai par katru maisījumu (nav jāmaksā par katru maisījumā esošu sugu), kuram prasiet atļauju.

 

Kontaktpersona VAAD, ja rodas kādi jautājumi:

VAAD Sēklu kontroles departamenta vecākā inspektore Inese Nicmane +371 67365568

 

Maksājuma rekvizīti valsts nodevai:

  • Saņēmējs: Valsts kase
  • Reģistrācijas Nr.: 90000050138
  • Konta Nr.: LV37TREL1060160919900
  • Saņēmēja BIC: TRELLV22
  • Ieņēmumu klasifikācijas kods: 9.1.9.9.
  • Maksājuma mērķis: Valsts nodeva par atļaujas izsniegšanu tāda sēklas, sēklas kartupeļu materiāla izmantošanai, kas nav iegūts ar bioloģisko lauksaimnieciskās ražošanas metodi.

 

Kad saņemsiet VAAD atļauju, tā tiks publicēta VAAD mājas lapā šeit.

Droši sazināties ar Latvijas Šķirnes Sēklu filiāli, lai iegādātos Jums nepieciešamo sēklu maisījumu.