Iegādājoties zāliena sēklas, klienti bieži jautā - vai var izkaisīt zāliena minerālmēslus reizē ar zāliena sēju?

Stingri ieteicams to nedarīt! Sēklas tiešs kontakts ar minerālmēsliem var bojāt sēklu kā arī jaunos dīgstus. Rezultāts būs pretējs gaidītajam – sējums būs slikti sadīdzis. Pie lielākas minerālmēslu devas, sēklas var vispār nesadīgt....

Minerālmēslojums jāiestrādā augsnē pirms sējas aptuveni 2 - 3 cm dziļumā. Zāliena sēklas sēj seklāk - 0.5 līdz 1 cm dziļumā.

Ja zāliena sēklas jau iesētas, tad minerālmēslu kaisīšanu labāk atlikt, lai nebojātu augsnes virskartā esošās sēklas un jaunos dīgstus. Mēslošanu veiciet, pēc zāliena pirmās pļaušanas, kad jaunie dīgsti būs pietiekami nostiprinājušies.