• {{Antiharvest email protection notice}}
 • +371 67551834
0
Pievienots grozam
Skaits:
Uz grozu

Codafol Maximus 8–11–3 NPK mēslošanas šķīdums ar mikroelementiem un aminoskābēm

Mazumtirdzniecības cena:

Produkts ar piegādi ir pieejams tikai uz iepriekšēju pasūtījumu! Lūdzu sazinieties ar mums par vēlamo apjomu.

Sazinoties ar mūsu agronomu - Jūs saņemsiet individuālu konsultāciju un cenas piedāvājumu!

Apraksts

 • Codafol Maximus 8–11–3 izstrādāts ar perfektu N–P–K līdzsvaru un bagātināts ar mikroelementiem, aminoskābēm un dabīgiem biostimulatoriem.
 • Codafol Maximus 8–11–3 lietošana nodrošina spēcīgāku auga augšanu, darbojoties kā līdzeklis pret stresu un nodrošinot augu ar būtiskām barības vielām un biostimulatoriem, kas veicina ražas veidošanos – rezultātā palielinās tās apjoms un kvalitāte. Īpaši ieteicams kultūraugiem rindsējā (graudaugiem, sojas pupām u. c.).

PIEEJAMAIS NETO SATURS:  5; 20; 1000 litri

Apskatīt etiķeti PDF >> 

 

 SASTĀVS:

% w/w

% w/v

Kopējais slāpeklis (N)

8,0

10,36

Ūdenī šķīstošais fosfora pentoksīds (P2O5)

11,0

14,24

Ūdenī šķīstošais kālija oksīds (K2O)

3,0

3,88

Ūdenī šķīstošais magnija oksīds (MgO)

0,3

0,38

Ūdenī šķīstošais bors (B)

0,11

0,14

Ūdenī šķīstošais mangāns (Mn)

0,75

0,98

Ūdenī šķīstošais cinks (Zn)

0,52

0,67

Brīvās aminoskābes

8,2

10,61

 

 

LIETOŠANA UN DEVAS:

 • Pirms lietošanas produkta iepakojumu sakratīt!
 • Izmantošana - lauksaimniecībā
 • Codafol Maximus 8–11–3 ir ūdenī šķīstošs šķidrs produkts, kas ir ideāli piemērots visu veidu kultūru lapotnēm.
 • Ļoti ieteicams to izmantot, ja nepieciešams veicināt augšanu un augļu attīstību.

 

Lietošanas veids un ieteicamās devas:

1) Smidzināšanai uz lapām: 100–300 cm3/100 l  lietošanas reizē; 2–3  reizes veģetācijas ciklā.

2) Smidzināšanai uz lapām kultūraugiem:

 • augļu kokiem: 2–3 l/ha; 2–4 lietošanas reizes sezonā
 • laukaugu kultūrām (1): 1–2 l/ha; 1–3 lietošanas reizes sezonā

(1): Sojai ieteicams lietot 1–2 l/ha, pirmo reizi R1 un otro reizi R3 stadijā.

 

LIETOTĀJA ZINĀŠANAI

 • Codafol Maximus 8–11–3 nav toksisks un tam nav nepieciešami īpaši priekšnoteikumi saistībā ar transportēšanu un uzglabāšanu.
 • Codafol Maximus 8–11–3 ir savienojams ar lielāko daļu agroķīmiskās un fitosanitārās apstrādes preparātiem, tomēr vienmēr ir ieteicams pārbaudīt saderību pirms jebkādu maisījumu sajaukšanas.
 • Uzglabāt vēsā un sausā vietā.
 • Optimālā uzglabāšanas temperatūra ir no 5 līdz 30 °C.
 • Augstumā nekraut vairāk par piecām kastēm vai trīs 20 litru konteineriem.
 • Tā lietošana ir ieteicama saskaņā ar mēslošanas līdzekļu lietošanas agrotehniskās kārtības noteikumiem.
 • H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu
 • H360FD: Var negatīvi ietekmēt auglību. Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam
 • H412: Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām..
 • P201: Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu
 • P273: Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē
 • P280: Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus
 • P501: Atbrīvoties no satura/tvertnes speciālo atkritumu savākšanas punktā saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, valsts un/vai starptautiskajiem noteikumiem  
 • P308+P313: Ja saskaras vai saistīts ar: lūdziet mediķu palīdzību
 • P337+P313: Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību
 • P102: Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
 • P270: Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā

 

Drošības datu lapa (saskaņā ar Regulu ES 2020/878) PDF >>

 

Ražots: Sustainable Agro Solutions, S.A.U.

SAS, S.A.U. garantē produkta kvalitāti, ievērojot sastāvu, kas norādīts uz šīs etiķetes. Uzņēmums nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies preces neatbilstošas lietošanas dēļ. Pirms produkta lietošanas uzmanīgi izlasiet etiķeti.

Ctra. N-240 – 25100 Almacelles Lleida Spānija

Agronoma palīdzība